English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Nhìn Xa

Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ nhãn khoa: Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa. - Bây giờ ông nhìn xem, cái gì…

Truyện Cười – Vuốt

Hai bác sĩ nói chuyện với nhau: - Chỗ tôi vừa có một bệnh nhân qua đời mặc dù chúng tôi đã hết sức cứu chữa cho…

Truyện Cười – Nhanh Miệng

Hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách đi thăm Viện bảo tàng Pháp, nói: - Trước mắt quý vị là chiếc giường, mà trên…