English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Oan Qúa

Oan quá Trong một trại giam quân đội, tù nhân cũ hỏi tù nhân mới: - Cậu làm sao mà phải vào đây? - Tất cả…

Truyện Cười – Nhảm Nhí

Thủ trưởng đập bàn quát to: - Cậu hãy nói cho tôi biết, ở đây ai là cấp trên, hả? - Thưa sếp, tất nhiên không…